JSON XML RDF
placename:

宣城郡 (traditional Chinese)

宣城郡 (simplified Chinese)

Xuancheng Jun (Pinyin)

type: jun commandery
temporal span: from 462 to 463
spatial info: POINT point N 31.42652 E 118.45684 (geo data source: FROM_AC)
no parents
sub units:
data source: CHGIS
source note: 宣城郡(462—463年)治所和界线(邹逸麟编写)

南朝宋大明六年(462年)淮南侨郡并入宣城郡。宣城郡移治于湖县。①八年(464年)复置淮南郡。宣城郡还治宛陵。②


①《宋书》卷35《州郡志一》:“淮南太守,秦立为九江郡。……其后中原乱,胡寇屡南侵,淮南民多南度。成帝初,苏峻、祖约为乱於江淮,胡寇又大至,民多南度江者转多,乃於江南侨立淮南郡及诸县,晋末遂割丹阳之于湖为淮南境。宋孝武大明六年,以淮南郡并宣城,宣城郡徙治于湖。八年,复立淮南郡,属南豫州。明帝泰始三年,还属扬州。”“宣城太守……宛陵令(首县)”(第4册,1034页)
②《隋书》卷31《地理志下》:宣城郡:“南陵县,梁置,并置南陵郡。陈置北江州。平陈,州郡并废,并所管石城、临城、定陵、故治、南陵五县入焉。”(第3册,877页)故治,中华书局标点本《校勘记》:“按《寰宇记》一0五,南陵县‘自齐梁之代,为梅根冶,以烹铜钱。’此处‘故治’疑当作‘故冶。’”(899页)洪齮孙《补梁疆域志》卷1南陵郡领南陵、石城、临城、定陵、故冶(疑当作冶。宋齐二志俱无,当是梁立)。(《二十五史补编》第4册,4381页)《太平寰宇记》卷105池州贵池县:“南陵故城在县西南一十二里。按《舆地志》:南陵县有旧地置戍,即普通六年置南陵郡城也。隋平陈废。”(光绪金陵书局本)
Copyright: 2024 © CHGIS, License: CC BY-NC 4.0

Published by: China Historical GIS [Harvard University and Fudan University]

Generated by the Temporal Gazetteer Service