{ "system" : "China Historical GIS, Harvard University and Fudan University", "license" : "CC BY-NC 4.0", "uri" : "https://maps.cga.harvard.edu/tgaz/placename/hvd_30001", "sys_id" : "hvd_30001", "sys_id of alternate" : "", "spellings" : [ { "written form" : "福建路", "script" : "traditional Chinese", "exonym language" : "", "attested by" : "", "note" : "" }, { "written form" : "福建路", "script" : "simplified Chinese", "exonym language" : "", "attested by" : "", "note" : "" }, { "written form" : "Fujian Lu", "transcribed in" : "Pinyin", "attested by" : "", "note" : "" } ], "feature_type" : { "name" : "路", "alternate name" : "路", "transcription" : "lu", "English" : "circuit" }, "temporal" : { "begin" : "1023", "begin rule" : "3", "end" : "1125", "end rule" : "3" }, "spatial" : { "object_type" : "POINT", "xy_type" : "point", "latitude" : "26.07395", "longitude" : "119.32158", "source" : "FROM_AC", "present_location" : [ { "country code" : "cn", "text" : "福建省福州市老城", "source" : "Fudan", "attestation" : "" } ] }, "historical_context" : { "part of" : [ { "begin year" : "1023", "end year" : "1125", "parent id" : "hvd_113636", "name" : "北宋", "transcribed" : "Beisong" } ], "subordinate units" : [ { "begin_year" : "1023", "end_year" : "1125", "child id" : "hvd_32146", "name" : "兴化军", "transcribed" : "Xinghua Jun" }, { "begin_year" : "1023", "end_year" : "1125", "child id" : "hvd_32133", "name" : "南剑州", "transcribed" : "Nanjian Zhou" }, { "begin_year" : "1023", "end_year" : "1125", "child id" : "hvd_32062", "name" : "建州", "transcribed" : "Jian Zhou" }, { "begin_year" : "1023", "end_year" : "1125", "child id" : "hvd_32041", "name" : "汀州", "transcribed" : "Ting Zhou" }, { "begin_year" : "1023", "end_year" : "1125", "child id" : "hvd_32075", "name" : "泉州", "transcribed" : "Quan Zhou" }, { "begin_year" : "1023", "end_year" : "1125", "child id" : "hvd_32140", "name" : "漳州", "transcribed" : "Zhang Zhou" }, { "begin_year" : "1023", "end_year" : "1125", "child id" : "hvd_32089", "name" : "福州", "transcribed" : "Fu Zhou" }, { "begin_year" : "1023", "end_year" : "1125", "child id" : "hvd_32033", "name" : "邵武军", "transcribed" : "Shaowu Jun" } ], "preceded by" : [ { "preceded by id" : "hvd_30000", "name" : "福建路", "transcribed" : "Fujian Lu" } ] }, "data source" : "CHGIS", "source note" : "福建路(1023-1125年)治所

宋天圣元年(1023年),路治自建州迁福州,治所即今福建福州市1。领州六:福州、建州、泉州、南剑州、漳州、汀州;军二:兴化、邵武2。辖境相当今福建全省3。靖康年间(1126年),路治复迁于建州4。
————————————————————
1,王文楚《北宋诸路转运司的治所》一文,考证自仁宗即位之初,“福建路转运司移还福州”,其后至“宣和时转运使司仍在福州。”(《古代交通地理丛考》,中华书局,1996年,324-325页)。今从其说。
2,《宋史》卷89·地理五·福建路:“州六:福、建、泉、南剑、漳、汀;军二:邵武、兴化。”(北京,中华书局,1977年,7册,2207页)。
3,两浙西南路所领六州、二军境域,为元、明福建省所路、州所沿袭。《明史》卷45·地理六·福建:首府“福州府”,“领府八(福州、兴化、建宁、延平、汀州、邵武、泉州、漳州),直隶州一(福宁州,成化九年三月升为州),属县五十七,北至岭,与浙江界;西至汀州,与江西界;南至诏安,与广东界;东至海。”(北京,中华书局,1974年,4册,1121页)。据此,明福建布政使司辖境与今福建省境域相当。也即为宋代福建路境域。
4,王文楚《北宋诸路转运司的治所》一文,考证自仁宗即位之初,“福建路转运司移还福州”,其后至“宣和时转运使司仍在福州。”(《古代交通地理丛考》,中华书局,1996年,324-325页)。《舆地纪胜》卷128·福建路·建宁府·监司沿革·福建路转运司:“《福州图经》云:建炎二年以建寇故,移转运司于福州。”(北京,中华书局,1992年,4册,3695页)。据此,福建路治所在宣和之后当有复迁移至建州的事实,才有建炎二年自建州迁福州之事。但史无记载,今作靖康年间迁于建州。", "source uri" : "" }